Predaj, montáž a servis
plastových, hliníkových a drevených (Euro)
okien a dverí

KUŽMA group, s.r.o.

Národná 10
010 01 Žilina

tel.: 0910 948 325
e-mail: info@kuzma-vso.sk

predaj, montáž a servis:
Andrej Kužma
tel.: 0905 948 325

IČO: 44 522 428
DIČ: 2022723406
IČ DPH: SK2022723406

obchodný register: www.orsr.sk

Sme obchodným partnerom spoločnosti HESTA, popredného slovenského výrobcu plastových a hliníkových okien a dverí.